Tarieven


Voor de start van uw zorg zal er altijd een kennismakingsgesprek plaatsvinden waarbij uw wensen, zorgbehoeften, de indicatie en de wetten besproken worden. Hieronder vindt u de verschillene declaratie mogelijkheden. Als u hierover vragen heeft neem dan contact met ons op, wij kunnen hierin adviseren.


Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wijkverpleging valt onder uw basispakket bij de zorgverzekering. Bij (dagelijkse) zorg of indien er sprake is van een revalidatietraject wordt door een wijkverpleegkundige de indicatie gesteld vanuit de zorgverzekeringswet. De indicatie bestaat uit: de duur van de zorg en de handelingen die verricht mogen worden. De indicatie wordt toegekend in een totaal aantal minuten per dag. Het bedrag dat wordt vergoed door de verzekering is afhankelijk van uw type zorgverzekeraar en bijbehorende polisvoorwaarden. U betaalt hiervoor geen eigen risico.


Wet langdurige zorg (Wlz) via PGB of onderaannemerschap
Is het voor u niet langer mogelijk om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te blijven wonen? De Wlz regelt dan dat u zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis krijgt. Ook is het mogelijk om deze zorg geheel of gedeeltelijk thuis te krijgen. De budgethouder (u) betaald een eigen bijdrage aan het CAK op basis van uw inkomen.

PGB
Door het CIZ kan er een zorgprofiel worden vastgesteld. Wanneer het zorgprofiel is vastgesteld kan de zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB) worden ingekocht. Een PGB kan aangevraagd worden bij het zorgkantoor in uw eigen regio. Als deze stappen zijn afgerond zullen de betalingen worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Onderaannemerschap
Staat u op de wachtlijst voor een verpleeg- of verzorgingshuis en heeft u tot die tijd thuiszorg nodig? Atento Thuiszorg kan voor u afspraken maken met het verpleeghuis waar u staat ingeschreven over het leveren van de benodigde zorg en de declaratie hiervan.


Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) via PGB
De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat u kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dit doet u in samenwerking met uw gemeente. Via de website van zorgwijzer vindt u een duidelijk stappenplan voor de WMO / PGB aanvraag. De budgethouder (u) betaalt een eigen bijdrage aan het CAK op basis van uw inkomen.


Particuliere zorg
Wanneer u geen indicatie heeft of wanneer niet alle uren geïndiceerd kunnen worden, betaalt u een particuliere bijdrage voor uw zorg. U betaalt dan het volledige uurtarief. De hoogte van het tarief zal met u worden besproken voor de start van de zorg. Deze kosten kan u wel opgeven bij uw belastingaangifte en mogelijk krijgt u hiervan nog een deel terug.

Onze diensten


Verzorging
Verpleging
Terminale zorg
24-uurs zorg
Begeleiding

info@atentothuiszorg.nl | Demmerik 31, 3645EA Vinkeveen

Tel:0297-547461